top of page
Untitled design (17).png

החבורה היא בית מדרש פיזי ומקוון, ברוח המסורת הספרדית. מטרתה להנגיש לציבור את המורשת התורנית הזאת דרך שיעורים בזום, מפגשי לימוד, והוצאה לאור של כתב-העת שלנו ("עקרונות") ושל ספרי חכמי ספרד בעבר ובני זמננו. החבורה פעילה בכל העולם עם למעלה מ-300 משתתפים, עם שיעורים בעברית ובאנגלית, והחבורה בארץ היא מרכז התוכן העברי שלנו

bottom of page